Multimediaal

Olympische stadions in de tijd, De Feyenoord sportquiz, Sportnieuws op de kaart, een tag cloud, en het Sportbeeld van de dag archief. Kijk verder »


Sportbeeld van de dag

Vanavond bij Andere Tijden SportVergeten sporthelden: Dirk Lotsy

Door Jurryt van de Vooren 10-9-2007

De vorige vergeten sportheld Sam Post / Samuel Glasoog / Sam Kingsley riep zichzelf uit tot bokskampioen van Nederland en Nieuw-Zeeland. Voetballer Dirk Lotsy zou zoiets nooit doen, want hij kende zijn verantwoordelijkheden. Daarom ergerde hij zich dood aan zijn jeugd van tegenwoordig. Het gezag moest zo snel mogelijk worden hersteld!

Dirk Lotsy zelf in 1914

Om meteen een einde te maken aan alle onzekerheid: Dirk Lotsy is inderdaad familie van überbobo Karel Lotsy.  De latere voorzitter van de KNVB was de achterneef van Dirk. Dirk was daar echter niet trots op – integendeel.

Door het gedrag van Karel tijdens de bezettingsjaren klaagde Dirk openlijk over zijn familielid. De KNVB-er zou volgens Dirk door Duitse hulp zijn vooraanstaande positie hebben bereikt en daarmee de naam Lotsy door het slijk hebben gehaald. Daarom zal ik het vanaf nu alleen maar over Dirk hebben.

Kopen?

Dirk Lotsy werd geboren op 3 juli 1882 en speelde bij DFC uit Dordrecht. Hij kwam tien keer uit voor het Nederlands Elftal, waaronder in de eerste officiële interland van 30 april 1905 tegen België. Daarom roepen we Lotsy uit tot een van de elf Nederlandse oerinternationals. Als je ook in zijn shirt uit 1905 wilt lopen, kan dat, want Sportgeschiedenis.nl verkoopt dat in zijn webshop.

Nederlands elftal voor de interland tegen België op 30 april 1905. Staand van links naar rechts: wedstrijdorganisator en secretaris van de elftalcommissie Cees van Hasselt, Bok de Korver, Guus Lutjens, Paul Havenith, Ben Stom, Dolf Kessler, Peet Stol, Eddy de Neve en grensrechter Willing. Zittend: Reinier Beeuwkes, Karel Gleenewinkel Kamperdijk, Rein Boomsma, Dirk Lotsy en Willy de Vos.

Drie jaar later was het 1908 en dat was een belangrijk jaar voor het Nederlandse voetbal. Eind 1907 was het nog treuren met het Nederlandse Elftal na een 12-2 nederlaag tegen de Engelse amateurs. Maar juist daarom werd voor de eerste keer een oefenmeester aangetrokken. Dat was Engelsman Edgar Chadwick - heel slim, want hij nam de kennis mee vanuit het grote voetballand. Op de eerste Spelen erna won Oranje meteen brons, maar nog zonder Lotsy. Vier jaar later was hij er wel bij toen opnieuw de derde plaats werd behaald op de Spelen van Stockholm.

Forsch Deensch spel

In de eerste wedstrijd in Stockholm werd meteen gastland Zweden verslagen, dus dat kwam hard aan daar. Nadat in de volgende wedstrijd de Oostenrijkers aan de kant waren gezet, ging het om een plek in de finale. Tegenstander was Denemarken, dat toen het sterkste voetballand was op het Europese vasteland. Lotsy meldde hierover: ‘Wij verloren van Denemarken, onze ploeg was tegen het forsche Deensche spel te licht, toch hadden wij in dien tijd ook wel een elftal met sterkere kerels in het veld kunnen brengen en zou het resultaat, als de elftalcommissie daarmede rekening had gehouden, zeker anders geweest zijn.’

Met 1-4 werd Nederland verwezen naar de strijd om de bronzen medaille. Daarin was Finland tegenstander, tegen wie Nederland twee records zou breken. Ten eerste werd met 9-0 gewonnen, wat tot vandaag een recordzege van het Nederlands Elftal is. Verder scoorde Jan Vos vijf keer in die pot, en ook dat is nog nooit verbeterd door een Nederlands international. Wel geëvenaard - onder andere door Marco van Basten – maar nog nooit verbeterd. Ook die 9-0 zege is inmiddels geëvenaard door Oranje, maar niet verbeterd.

Op deze Olympische Spelen speelden Finland en Italië op een weinig olympisch veld tegen elkaar.

Jan Vos zou trouwens op die Olympische Spelen in die vier wedstrijden negen keer doel treffen. Onze vergeten held van vandaag heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt.

Spelers van het Nederlands elftal klaar voor de wedstrijd tegen Finland. Voorste rij: Jan Vos, Dirk Lotsy en Jan van Breda Kolff. Achterste rij: Joop Boutmy, Huug de Groot, David Wijnveldt, Nico Bouvy, Just Göbel, Jan van der Sluis en Constant Feith

De klagende schrijver

Tot zover de voetballer Dirk Lotsy. Als voetbalcolumnist heeft hij zich decennia overal mee bemoeid. In 1930 verscheen zijn boek Oude voetbalgedachten. Hierin stond een verzameling artikelen uit het clubnieuws van DFC, het jubileumboek van HFC en het gedenkboek van de Zwaluwen, een vereniging uit 1907 met als doel ‘het Nederlands voetbalspel te bevorderen door veredeling van zijn hoedanigheid.’

Lotsy klaagde in dit boek uitbundig over de jeugd van begin jaren twintig. ‘In het Haagsche Maandblad schrijft Marcel Prévost over de verandering (verslechtering) en het verschil dat in den jeugdgeest gedurende en door den oorlog [de Eerste Wereldoorlog, jRRT] ontstaan is; heel in het kort komt zijn zeer lezenswaardig betoog hierop neer, dat de jeugd veel te vroeg zelfstandig denkt, dat ze laks is en energieloos is, dat de ouders haar te vroeg loslaten, de te vroege rijpheid dulden en haar in den waan laten, dat zij er is om haar zelfs wille.’

En hoe uit zich dat zedeloos leven, mijnheer Lotsy? ‘Tegenwoordig wordt de clubavond of clubbijeenkomst louter als feest bedoeld, waarbij het aantal dames even groot is als dat der jongens en heeren, dansen is den hoofdzaak.’

En hoe ging dat in uw tijd, mijnheer Lotsy? ‘De speltheorie werd besproken, er werd gedamd en gepingpongd, piano gespeeld en soms voorgedragen. Dames hadden geen toegang.’

Hij moest er nog veertig jaar mee leven: op 27 maart 1965 stierf deze oerinternational.

Tot slot toch nog even die achterneef van Dirk Lotsy.

De vorige vergeten sportheld heeft een sport uitgevonden.

Subside Sports - Grootste aanbod voetbalshirts

Reacties

roelant struijk: Ik ben achterkleinkind van karel gleenewinkel kamperdijk. Het verhaal gaat in mijn familie dat de spelers van het eerste oranje hun treinkaartje naar Antwerpen voor de interland tegen Belgie zelf moesten betalen!
geplaatst op: 15-6-2010 13:30:00u. | e-mail
mr A.J. Rijsterborgh: Mijn oom Dirk (op zijn toenmalige huisdeur aan de Hoefbladlaan 70 te Den Haag was het naamplaatje met de naam Lotsy bevestigd en het staat ook zo op zijn grafsteen op begraafplaats Essenhof te Dordrecht, hetgeen wil duiden, dat hij de naam zelf zo gesppeld wilde hebben), die ik in mijn jeugd vrij veelvuldig heb bezocht, was mogelijk een geweldige voetballer, maar een slecht (verliezende) Halma-speler.

Zag hij aankomen, dat ik mijn driehoekje het eerst gevuld zou hebben, dan stootte hij / of klapte hij "per ongeluk" het bord om/dicht. Zeer frustrerend voor een kind, indien deze de triomf ziet naderen (het doel in schiet).

Schat van een vent overigens. Ik was er niet van op de hoogte, dat hij een dochter had (uit een eerdere relatie). Hij was gehuwd met Dicky (Dirkje) Rijsterborgh (een zuster van mijn vader Albertus Johannes (1919 - 1990 Dordrecht)), die aanzienlijk jonger was dan hij, een lerares Frans aan het Dalton Lyceum te Den Haag.

Bijzonderheidje. Oom Dirk "liet" zich iedere dag scheren. Dat maak je nu denkelijk niet meer mee. En vervolgens ging hij aan de koffie bij het Gouden Hoofd in Den Haag.
Bij het eten dronk hij altijd Victoria spuitwater met die dwarse doppen.

We hebben indertijd vrij veel musea bezocht (deze vond ik indertijd en nu nog interessant) en een Floriade (waar ik mij overigens stierlijk verveelde).

Hij is van 3 juli 1882 en ik ben van 27 juli 1951. Dus een leeftijdsverschil van ca. 69 jaar. Niettemin jeugdig blijven denken. Hij kon nog zeer goed mee. Leuke oom.

Met dat gedoe rond zijn achterneef Karel, die toch bij tijd en wijle qua naam in de media blijft terugkomen (ook recentelijk weer in het NRC Handelsblad), heb ik (zoon van een actieve verzetsman, hoewel daar niets of nauwelijks over werd gepraat) ook wat moeite mee, maar het is ver van en voor mijn bed (gelijk iedere interesse voor mij in voetbal, anders dan bij mijn zoon, beneden 0 is: de Romeinse kende indertijd een beleid als "pax et pana" (vrede en brood) en kennelijk ook "brood en spelen" (dan blijft het volk wel rustig). Dat begrip "spelen" is inmiddels geprivatiseerd. Om over commercie maar niet te praten).

Nu leerde ik Oom Dirk pas kennen toen deze de pensioengerechtigde leeftijd (destijds denkelijk in zijn algemeenheid ook al 65 jaar, hoewel Drees toen vermoedelijk nog moest los komen met zijn AOW, had gepasseerd, heeft mijn oom bij mijn weten nooit echt "gewerkt" en hield hij zich niet met commercie op (hoewel het eigenlijk onmogelijk is).

Bij mijn weten was het een amateur-voetballer en geen profvoetballer. Maar ik kan er wel degelijk naast zitten. Nogmaals voetbal is niets voor mij en ik heb mij er ook nooit in verdiept.

Ik zou er overigens niet over moeten nadenken om elke dag naar de kapper (ergens diep in de stad Den Haag, aardige tocht vanaf Kijkduin, eens te meer in de regen/hagel/sneeuw) te moeten fietsen om je te laten scheren. Edoch, ieder mens heeft zijn eigenaardigheden. Blijft onverkort staan, één van mijn leukere en lieve ooms, behalve bij Halma.

Mijn trauma's van eertijds daarover zijn inmiddels zo ver gaand versleten, dat ik het hem nu niet meer kwalijk neem, zelfs niet meer kwalijk kan nemen. Immers geldt de zegswijze "Over de dode niets dan goed" en hij schijnt zich dus verdienstelijk te hebben gemaakt in de voetballerij. Heb ik het indertijd goed begrepen, dan was hij in zijn algemeenheid een promotor van sport, bijv. ook qua roeien. En waagde het niet om een sigaret bij hem in zijn aanwezigheid te roken, "omdat deze uit de bek werd geslagen". Verhalen, verhalen.

Het gaat vervolgens niet meer om Oom Dirk, maar om mijn Tante Dicky. Die was zeer precies, tot op het overdreven nauwkeurige (netjes) af. Een beetje te Haags geworden. Ik behoorde met twee woorden te spreken. Bij enige gelegenheid antwoordde ik "Nee hoor", waarop ze mij corrigeerde en op haar stokpaardje ging zitten: "Je moet met twee woorden spreken". Bij mijn weten was ik toen 5 jaar en ik gaf haar mee, dat ik met twee woorden had gesproken.

Uiteraard heb ik nog veel meer herinneringen aan Dirk Lotsy (of Lotsij voor de fanatieke betweters en mogelijk dwars indruisend tegen de gegevens bij instanties: Lotsy is qua uitspraak duidelijker dan Lotsij (dat ook kan worden uitgesproken als Lotsei, waarbij de gedachte zou kunnen uitgaan naar een lots ei met een zwart eendje)), maar deze box en dit medium, zijn daar eigenlijk niet voor geëigend.

Mijn ei is gelegd ter nagedachtenis aan mijn oom. Rust in vrede, indien het graf nog niet is geruimd.

Geplaatst, Dordrecht, dinsdag, 03 november 2009, 01:34 uur vm., AJR

A.J. Rijsterborgh
geplaatst op: 3-11-2009 01:36:05u. | e-mail | website
Aninia Boom-Mak van Waay: Aardig stukje over Dirk Nicolaas Lotsy, hij was mijn grootvader, mijn moeder was zijn enige dochter Cornelia Johanna Lotsy, mijn grootmoeder Emma Lebret, allemaal bekende families in Dordt.
Aninia Boom-Mak van Waay.
geplaatst op: 5-11-2008 17:04:28u. | e-mail
Maarten: De prestatie van Jan Vos werd in 1934 door Leen Vente en in 1987 door John Bosman geëvenaard. Maar niet door San Marco.
geplaatst op: 11-9-2007 16:46:46u.
Jurryt: Hmm, ik weet het niet. Iedereen schrijft Lotsy en als de dochter het zelf al doet, beschouw ik het als algemeen bekend.
geplaatst op: 11-9-2007 15:46:02u. | website
Ton Bijkerk: Jurryt, Je moet die naam schrijven als Lotsij! Ik heb destijds voor mijn Olympische database de gegevens opgevraagd bij de gemeente Dordrecht, waar de familie Lotsij vandaan komt en die schreven de naam op de door mij aangegeven wijze! Overigens wist zelfs de dochter van Karel Lotsij dat niet eens!
geplaatst op: 11-9-2007 09:18:11u. | e-mail
Plaats reactie *


*


Sportus.nl
Headliner.nl