Foto via Radboud Universiteit

Marjet Derks doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar de maatschappelijke geschiedenis van sport. "Sportgeschiedenis gaat voor mij eigenlijk niet over de sport zelf," zegt ze hierover op de site van Radboud Universiteit, "maar over wat sport ons leert over zaken als identiteit, hiërarchieën of (inter)nationale verhoudingen."

Via sport onderzoekt Derks grote historische vraagstukken als identiteit, emancipatie en politieke conflicten. "De rivaliteit tussen landen werkt regelmatig op het sportveld door, George Orwell noemde sport al war minus the shooting. Maar je kunt ook betogen dat sport een belangrijke rol heeft gespeeld in processen van eenwording: lokaal, nationaal en ook van het moderne Europa. In die zin is sport een belangrijke common ground en dat wordt een van mijn onderzoeksprojecten."

De vakgroep Sportgeschidenis van Derks kan je hier volgen. De meest recente nieuwsbrief staat hier.

Derks is niet de eerste hoogleraar Sportgeschiedenis, want in 2004 had Theo Stevens die functie al op de Vrije Universiteit. Sinds zijn terugtreden in 2009 was deze leerstoel echter vacant.